Suteikta parama Rietavo šachmatų klubui ,,Karaliaus gambitas”

Suteikta parama Rietavo šachmatų klubui ,,Karaliaus gambitas”

Lietuvos šachmatų paramos fondas prisideda prie šachmatų klubų plėtros Lietuvos regionuose. Naujai įkurtam Rietavo šachmatų klubui „Karaliaus gambitas“ Lietuvos šachmatų paramos fondas skyrė paramą šachmatų inventoriumi. Klubas dabar turi šachmatų lentas, figūras,...