Vizija ir misija

Fondas įkurtas

2021 m. sausio 4 d. Kaune

Fondo vizija

Šachmatų žaidimas Lietuvoje – kiekvieno žmogaus

visapusiško tobulėjimo aplinkos kūrimas ir turtinimas.

 

Fondo misija

Skatinti ir formuoti integruotą visuomenės požiūrį į šachmatų žaidimą:

prasmingas laisvalaikis, mokslas, menas, intelektas, emocija,

charakteris, lyderystė, bendruomeniškumas, sportas, profesija.

 

Tikslas

Fondo veiklos pagrindinis tikslas

Stiprinti visuomenės intelektinį ir emocinį potencialą

populiarinant šachmatų sportą bei skatinant jaunimo ir moksleivių užimtumą.