Suteikta parama Rietavo šachmatų klubui ,,Karaliaus gambitas”

2022-06-26

Lietuvos šachmatų paramos fondas prisideda prie šachmatų klubų plėtros Lietuvos regionuose. Naujai įkurtam Rietavo šachmatų klubui „Karaliaus gambitas“ Lietuvos šachmatų paramos fondas skyrė paramą šachmatų inventoriumi. Klubas dabar turi šachmatų lentas, figūras, laikrodžius. „Karaliaus gambito“ patalpos jau yra paruoštos klubo atidarymo turnyrui, apie kurį bus pranešta jau artimiausiu metu.

Nuotraukoje galima pamatyti kokiomis sąlygomis žais šachmatų mėgėjai Rietave.