Reaguojant į viešą laišką LŠF

2023-02-17

Brangūs Lietuvos Šachmatų Bendruomenės Nariai,

optimistiškai nustebau perskaitęs keleto labai Garbingų Lietuvos Šachmatų Bendruomenės Narių kreipimąsi (,,Atviras laiškas„) į Lietuvos šachmatų federaciją, Tarybos narius ir Lietuvos šachmatų bendruomenę.
Jaučiu didžiulę pagarbą Atviro laiško Autoriams už iniciatyvos drąsą, konstruktyvumą ir nuoširdų susirūpinimą dėl Lietuvos Šachmatų Bendruomenės ateities.

Lietuvos šachmatai šiuo metu turbūt yra aukščiausiame taške per paskutinius 20 metų (ne šachmatininko akimis, iš šono):
     1. Įspūdingas masiškumas visoje Lietuvoje (lankyti šachmatų treniruotes šiuo metu yra savotiškas prestižas);
     2. Lietuvos rinktinės 10-toji vieta 2022-ųjų metų Pasaulio šachmatų Olimpiadoje (stebuklas);
     3. Ženkliai augantis Verslo susidomėjimas Šachmatais (marketingas, socialinė atsakomybė, filantropija).

Bet…
Bet natūraliai ir argumentuotai gimsta rūpestingo nerimo pilnas Atviras laiškas Lietuvos Šachmatų Bendruomenei ir Federacijos valdytojams.

Dauguma Lietuvos šachmatininkų ir aktyvistų yra labai intelektualūs žmonės, turintys išskirtinių gabumų įvairiose gyvenimo srityse (gerokai aukščiau už eilinį žmogų su Magistro diplomu).
Tačiau iš tikro esame: stokojame pagarbos vieni kitiems, silpnokai vieningi, per daug pavydūs, nesuvaldantys savo ego – su kuo mažiau pastangų dirbtinai siekiame susikurti tariamą kuo didesnį asmeninį pripažinimą.
Pats iki šiandien tebesidžiaugiu, kad žaidžiau šachmatais – ne dėl rezultatų ar įdomių partijų, bet dėl būtinybės visapusiškai pažinti ir siekiamybės įveikti varžovą, tačiau tuo pačiu metu jį labai gerbti (su visais jo trūkumais ir sukeltomis emocijomis).

Plika akimi matomas mūsų Federacijos apatiškumas, tačiau patys rinkome Tarybos narius, Prezidentą, siūlėme Direktorių.
Atvirame laiške dėstomas susirūpinimas yra visiškai pagrįstas, tačiau tai nėra vieno Direktoriaus nuopelnas – visų Tarybos narių bendras rūpestingumas ir Prezidento atsidavimas Šachmatams turi esminę įtaką.
Tariamas pinigų trūkumas Federacijoje taip pat toli gražu nėra esminė priežastis (pinigų dažniausiai visiems trūksta).
Yra posakis: ,,Pinigų trūkumą sukelia pagarbos, charakterio ir smegenų trūkumas”.

Sustiprinant Garbingų Autorių Atvirą laišką Šachmatų Bendruomenei, siūlau:  
     1. Patiems inicijuoti (surinkti LŠF narių parašus per keletą savaičių nuo šiandien) Neeilinį LŠF susirinkimą (tikėtina, kad esami Tarybos nariai lėčiau imtųsi tokios iniciatyvos);
     2. Išsirinkti šachmatų Bendruomenei priimtinus (kriterijai: pagarba, iniciatyvumas, rūpestingumas, darbštumas, nesavanaudiška meilė šachmatams) LŠF Tarybos narius, Prezidentą, Direktorių, kurie (visi iki vieno) rastų energijos kiekvieną savaitę bent 2 valandas daryti gerus darbus Lietuvos Šachmatų Bendruomenei;
     3. Pradėsim patikti sau – labiau patiksim Lietuvos žmonėms ir lengviau pristrauksim Verslo susidomėjimą Šachmatais.

Lietuvos šachmatų paramos fondo steigėjas
Henrikas Asauskas